Trụ cái 02

Còn hàng

Giá 0₫

Trụ cái đầu trên tròn, dưới thân vuông, chất liệu gỗ Lim Nam Phi, được làm từ bàn tay khéo léo của những người thợ tay nghề cao.

Trụ cái đầu trên tròn, dưới thân vuông, chất liệu gỗ Lim Nam Phi, được làm từ bàn tay khéo léo của những người thợ tay nghề cao.