Cầu thang gỗ 09

Còn hàng

Giá 0₫

- Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi. - Hình dáng tay vịn: tròn, kích thước 6x6 cm. - Con tiện gỗ chân vuông 4x4 cm, đầu trên tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện. - Sơn PU, màu sơn theo yêu cầu khách hàng.

- Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi.

- Hình dáng tay vịn: tròn, kích thước 6x6 cm.

- Con tiện gỗ chân vuông 4x4 cm, đầu trên tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện.

- Sơn PU, màu sơn theo yêu cầu khách hàng.