Cầu thang xương cá 07

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang xướng cá tay vịn gỗ Lim Nam Phi, vuông, soi rãnh, kích thước 5.5*7, con tiện sắt, mặt bậc gỗ Lim nam Phi.

Cầu thang xướng cá tay vịn gỗ Lim Nam Phi, vuông, soi rãnh, kích thước 5.5*7, con tiện sắt, mặt bậc gỗ Lim nam Phi.