Cầu thang sắt hoa nghệ thuật 03

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang sắt nghệ thuật tay vịn gỗ Lim Nam Phi kích thwusoc 5,5*7, soi rãnh. Mỗi con tiện được uốn đều và cân xứng với nhau thích hợp với nhà yêu sự cầu kỳ. Cách trang trí mỗi bậc một con tiện.

Cầu thang sắt nghệ thuật tay vịn gỗ Lim Nam Phi kích thwusoc 5,5*7, soi rãnh. Mỗi con tiện được uốn đều và cân xứng với nhau thích hợp với nhà yêu sự cầu kỳ. Cách trang trí mỗi bậc một con tiện.