Cầu thang sắt 14

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang tay vịn gỗ tự nhiên ( gỗ Lim Nam Phi, Lim Lào, Trò chỉ,....) hình dáng tay tròn, bầu dục, úp lưng,...; con tiện sắt hộp 2 x4, có 2 nẹp gỗ trang trí; suốt bằng sắt phi 12.7

Cầu thang tay vịn gỗ tự nhiên ( gỗ Lim Nam Phi, Lim Lào, Trò chỉ,....) hình dáng tay tròn, bầu dục, úp lưng,...; con tiện sắt hộp 2 x4, có 2 nẹp gỗ trang trí; suốt bằng sắt phi 12.7