Cầu thang Inox 18

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang inox tay vịn gỗ Lim Nam Phi,, hình dáng tay vịn trìn 6; con tiện nhập khẩu suốt 1 zen bản 2 phân tròn; suốt inox 304 phi 12.7, dày 0.7 li

Cầu thang inox tay vịn gỗ Lim Nam Phi,, hình dáng tay vịn trìn 6; con tiện nhập khẩu suốt 1 zen bản 2 phân tròn; suốt inox 304 phi 12.7, dày 0.7 li