Cầu thang gỗ 37

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn úp lưng 5x7; con tiện kép vuông 2 đầu 4x4 , ở giữa tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn úp lưng 5x7; con tiện kép vuông 2 đầu 4x4 , ở giữa tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện