Cầu thang gỗ 36

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng kích thước 5x7 ; con tiện kép bằng gỗ chân vuông 4x4 , ở trên tiện tròn,1 bậc 2 con tiện

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ  Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng kích thước 5x7 ; con tiện kép bằng gỗ chân vuông 4x4 , ở trên tiện tròn,1 bậc 2 con tiện