Cầu thang gỗ 35

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng kích thước 5x7; con tiện gỗ 5x5 vuông 2 đầu , ở giữa tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 1 con tiện

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng kích thước 5x7; con tiện gỗ 5x5 vuông 2 đầu  , ở giữa tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 1 con tiện