Cầu thang gỗ 34

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng, kích thước 5x7; con tiện kép bằng gỗ chân vuông 4x4 , ở trên tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện, sơn màu trắng.

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ  Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng, kích thước 5x7;  con tiện kép bằng gỗ chân vuông 4x4 , ở trên tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện, sơn màu trắng.