Cầu thang gỗ 32

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng, kích thước 5x7.; con tiện gỗ chân vuông 4x4 , ở trên tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 1 con tiện

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng, kích thước 5x7.; con tiện gỗ chân vuông 4x4 , ở trên tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 1 con tiện