Cầu thang gỗ 31

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7...; con tiện kép bằng gỗ vuông (4.5x4.5 ) 2 đầu , ở giữa tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 1 con tiện

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ  Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7...; con tiện kép bằng gỗ vuông (4.5x4.5 ) 2 đầu , ở giữa tiện tròn, quy cách chôn  1 bậc 1 con tiện