Cầu thang gỗ 30

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7...; con tiện gỗ chân vuông 4x4 , cổ tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ  Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7...; con tiện gỗ chân vuông 4x4 , cổ tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện