Cầu thang gỗ 29

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7...; con tiện gỗ vuông ( 4.5x4.5) 2 đầu , ở giữa tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 1 con tiện

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7...; con tiện gỗ vuông ( 4.5x4.5) 2 đầu , ở giữa tiện tròn, quy cách chôn  1 bậc 1 con tiện