Cầu thang gỗ 28

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi,, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7..; con tiện kép bẳng gỗ chân vuông 4x4 , ở trên tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi,, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7..; con tiện kép bẳng gỗ chân vuông 4x4 , ở trên tiện tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện