Cầu thang gỗ 26

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi,, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7..; con tiện gỗ vuông 4x4, nan suốt bằng gỗ, quy cách chôn 4 bậc 1 con tiện

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi,, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7..; con tiện gỗ vuông 4x4, nan suốt bằng gỗ, quy cách chôn 4 bậc 1 con tiện