Cầu thang gỗ 17

Còn hàng

Giá 0₫

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi,, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7..; con tiện kép bằng gỗ chân vuông 4x4,ở trên tiện xoắn tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện

Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi,, hình dáng tay vịn : úp lưng,kích thước 5x7..; con tiện kép bằng gỗ chân vuông 4x4,ở trên tiện xoắn tròn, quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện