Cầu thang gỗ 04

Còn hàng

Giá 0₫

- Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi. - Hình dáng tay vịn: úp lưng, kích thước 5x7 cm. - Con tiện gỗ Lim Nam Phi, chân vuông 4x4 cm,ở trên tiện tròn. - Quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện. - Sơn PU. - Màu sơn: theo yêu cầu của khách hàng.

- Cầu thang gỗ tay vịn gỗ Lim Nam Phi.

- Hình dáng tay vịn: úp lưng, kích thước 5x7 cm.

- Con tiện gỗ Lim Nam Phi, chân vuông 4x4 cm,ở trên tiện tròn.

- Quy cách chôn 1 bậc 2 con tiện.

- Sơn PU. - Màu sơn: theo yêu cầu của khách hàng.